จ๊ะเอ๋ OoO

posted on 08 Apr 2011 22:05 by kurobot
ไหนไหน
ทำไม่เราเข้าอัพได้ปกติหว่า
ชาวบ้านเค้าบ่นว่าเข้าไม่ได้กันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆ
ผีหลอก = ="